SOLID HOUSE MAGAZINE - 03/2017

ALKUUN

AVOTAKKA LIFESTYLE - SYKSY 2016

ALKUUN

KAUNIIT KODIT - 7-8/2015

ALKUUN

KAUNIIT KODIT - 6/2012

ALKUUN

 MUISSA JULKAISUISSA

ALKUUN

CURRICULUM VITAE - ERKKI PELVO

KOULUTUS:

   - Taideteollinen Korkeakoulu: Tila- ja Kalustesuunnittelu BA 2003-2010
   - Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu, Muotoilun osasto, Sisustus- ja Kalustesuunnittelu 2000-2003
   - Savonlinnan Taidelukio, Kuvaamataidon linja, ylioppilas 1997

TYÖKOKEMUS:

   Suunnittelutehtävät:
   - Suunnittelutoimisto Pelvo, yrittäjä, 2014-
   - Sisustusarkkitehtitoimisto Pelvo + Saukkonen Oy, Helsinki 2008-2013 Perustajana ja osakkaana yrityksessä.
   Sisustusarkkitehtuuri, Arkkitehtisuunnittelu, Pääsuunnittelu, Uudisrakennukset, Asuntosaneeraukset, Toimistosuunnittelu, Myymäläsuunnittelu, Konseptisuunnittelu.
   - Pentagon Design Oy, Helsinki 2007–2008 Konseptisuunnittelu, Messu- ja näyttelysuunnittelu, Myymäläsuunnittelu, Tuotesuunnittelu, 3D mallinnus ja visualisointi
   - Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Teollisuustaiteen liitto ORNAMO, Grafia ry, 2004–2008. Näyttely- ja Messusuunnittelua ko. järjestöille
   - Arkkitehtitoimisto Hormia Oy, Helsinki 2003-2007

   Opetustehtävät: 
  - Kaakkois-Suomen AMK - XAMK, Muotoilu: tuntiopettaja 2017-2022  
  - Kaakkois-Suomen AMK - XAMK, Muotoilu: opinnäytetöiden ulkopuolinen arvioitsija ja ohjaaja 2017-2022
  - Kymenlaakson AMK - KYAMK, Muotoilu: tuntiopettaja, 2014-2016
  - Kymenlaakson AMK - KYAMK, Muotoilu: opinnäytetöiden ulkopuolinen arvioitsija, 2012-2016
  - Espoon kaupunki, peruskoulut 2014
  - Metropolia AMK: tuntiopettaja 2013-2014

 

ALKUUN

SUUNNITTELUTOIMISTO PELVO  I  info @ erkkipelvo.com  I  040 828 1215  I  www.erkkipelvo.com  I   Nöykkiönpuro 19 - 02300 - Espoo